دکتر میترا مولائی نژاد

متخصص سلامت جنسی و باروری


تغییر نشانی مطب

تشکیل پرونده واژِینیسمو

فراخوان واژینیسموس

سوالات پزشکی کاربران

نقل مطالب در سایتهای دیگ

مشاوره آنلاین

درمان واژینیسموس

گالری عکس

درسنامه اختلالات جنسی وی

بهداشت باروری

1- نام و تعريف :
رشته بهداشت باروري (Reproductive health) شاخهاي از علوم پزشكي و بهداشتي است كه در آن دانشجويان طي دورة آموزشي با ابعاد مختلف بهداشت باروري نظير امور جمعيتي، تغذيه، حقوق، اپيدميولوژي و تكنيكهاي پيشرفته در امر باروري و ناباروري آشنا شده و به امر برنامهريزي، مديريت، تحقيق و آموزش در امر بهداشت باروري ميپردازند. دانش آموختگان اين رشته در مراكز آموزشي، تحقيقاتي و برنامهريزي به انجام وظيفه در امور بهداشت باروري همت خواهند گماشت.

2- تاريخچه رشته :
طبق مستندات موجود تاكنون رشتهاي تحت اين عنوان در ايران وجود نداشته و براي اولين بار در سال 1376 پيشنهاد تأسيس اين رشته از طرف سياستگذاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح گرديد و مسئوليت تدوين برنامة آموزشي آن به هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته مامايي واگذار شد.

در دنيا اين رشته براي اولين بار در سال 1967 در دانشگاه كارولينكا سوئد با گرايشهاي مختلف نظير بهداشت باروري و بهداشت كودكان، بهداشت باروري و آندوكرينولوژي و... در دپارتمان بهداشت زنان و كودكان تأسيس گرديد كه متعاقب آن در ساير دانشگاههاي معتبر دنيا نظير جان هاپكينز، هاروارد، كيلي، لن كاشير، وارويك، موناش و ادينبرگ نيز به تربيت دانشجو در اين رشتة پرداخته شد.

3- رسالت رشته :(Mission)
رسالت رشته عبارت است از تربيت دانش آموختگان براي:
الف - تأمين و تكميل كادر علمي دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور در رشته مامايي و بهداشت باروري.
ب - تأمين و تكميل نيروهاي متخصص و متعهد جهت برنامه ريزي، مديريت و ارزشيابي در امر بهداشت باروري.
ج - انجام تحقيقات و دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه بهداشت باروري در سطح بين المللي.

4- ارزشها و باورها :(Values)
حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از مهمترين وظايف گروههاي مختلف پزشكي و بهداشتي ميباشد. كه در دين مبين اسلام نيز مورد تأكيد قرار گرفته است و از حقوق مسلم انسانها با عنايت به كرامت انساني به شمار ميرود كه در اين ميان توجه به سلامت زنان و كودكان كه گروه آسيب پذير جامعه بشمار ميروند و تعيين كننده سلامت جامعه ميباشند از اهميت خاصي برخوردار است. در رشته بهداشت باروري نيز زنان و كودكان عمده گروههاي مورد توجه به شمار ميروند. هرچند مردان نيز در ارتباط با موفقيت در امر رسيدن به اهداف بهداشت باروري از جايگاه خاصي برخوردارند.

5- چشم انداز رشته :(Vision)
باتوجه به اهميت و نقش سياستگذاري و برنامه ريزي صحيح در بهداشت باروري و ارتقاء كيفيت خدمات و موفقيت در رسيدن به اهداف نظام بهداشتي و نيز نقش حساس و تعيين كننده وجود نيروهاي آموزشي در مراتب بالاي علمي در تربيت مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و باتوجه به تغييرات و گستردگي علوم در دنيا و نياز به وجود افراد محقق در زمينه بهداشت باروري براي دستيابي به مرزهاي دانش و توليد علم، وجود اين رشته ميتواند در ساليان آتي نقش عمدهاي در بهبود كيفيت خدمات و دستيابي به دستاوردها و پيشرفتهاي علمي ايفا نمايد.

6- نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتي :(Role definition)
نقش دانش آموختگان اين رشته شامل : نقش آموزشي، تحقيقاتي و برنامه ريزي در مراكز آموزشي، تحقيقاتي و ستادي ميباشد.

7- وظايف حرفهاي دانش آموختگان :(Task analysis)
الف - نقش آموزشي: بر طرف نمودن نيازهاي آموزشي در مراكز آموزش عالي كشور در سطوح مختلف و رفع نيازهاي آموزشي مراكز بهداشتي كشور در زمينه مامايي و بهداشت باروري.
ب - نقش تحقيقاتي: انجام تحقيقات، احاطه و دستيابي به جديدترين آثار علمي، نوآوري، تهيه متون موردنياز، كمك به پيشرفت و گسترش علم مامايي و بهداشت باروري در سطح بينالمللي.
ج - نقش برنامه ريزي: برنامه ريزي در زمينه بهداشت باروري و مامايي بويژه مسائل بهداشتي جوانان نوجوانان، مادران و كودكان، تنظيم خانواده.

8- اهداف كلي :(Aims)
الف - تربيت نيروي انساني متبحر با توانايي انجام وظايف آموزشي در سطح مراكز آموزش مامايي و بهداشت باروري.
ب - تربيت نيروي انساني متخصص و متبحر براي انجام پژوهشهاي علمي - كاربردي جهت شناسايي و رفع نيازهاي مراكز آموزشي، تحقيقاتي جامعه و رسيدن به استقلال علمي و گسترش مرزهاي دانش، توليد علم و صدور آن به ساير كشورها.
ج - تربيت افراد متخصص و متعهد با توانايي انجام وظايف برنامه ريزي در زمينه بهداشت باروري جهت بهبود و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات بهداشت باروري و مامايي

نحوه و شرايط پذيرش دانشجو :
داوطلبان شركت در آزمون دورة دكتراي تخصصي (Ph.D) رشته بهداشت باروري لازم است علاوه بر داشتن شرايط عمومي پذيرش دانشجوي دورة دكتراي تخصصي (Ph.D) مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شرايط اختصاصي زير را نيز داشته باشد.

- داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد در رشته مامايي يا مدرك دكتري عمومي پزشكي
- يا كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني با مدرك كارشناسي، بهداشت عمومي يا كارشناسي ارشد آموزش بهداشت با مدرك كارشناسي مامايي از يكي از دانشگاههاي معتبر داخل يا خارج از كشور كه به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فنآوري رسيده باشد.

مواد آزمون ورودي ضريب و ضرايب آن
رديف
نام درس
ضريب

1
بهداشت باروري
4

2
بارداري و زايمان
3

3
بيماريهاي زنان و سرطانهاي شايع
2

11-رشتههاي مشابه در داخل كشور: وجود ندارد
12-رشتههاي مشابه در خارج از كشور: رشتههاي مشابه در خارج از كشور و دانشگاههاي مربوطه به شرح ذيل ميباشد:

1- Reproductive Perinatal and women"s health JOHNS HOPKINS UNINVERSITY
2- Population and Reproductive Health JOHNS HOPKINS
3- Maternal and child health HARVARD UNIVERSITY
4- Reproductive and perinatal health KAROLINSKA INSTITUTET
5- Reproductive Health EDINBURGH UNIVERSITY
6- Reproductive Health Management Keele UNIVERSITY
7- Reproductive Health CENTRAL LANCASHIR UNIVERSITY
9- Community Gynecology and Reproductive Health care WARWICK UNIVERSITY

13- شرايط موردنياز براي راه اندازي رشته:
مدرسين موردنياز: مدرسين متبحر در سطوح استاديار و دانشيار در زمينههاي زنان و مامايي - تغذيه - مديريت و برنامه ريزي بهداشتي - حقوق و علوم جمعيتي موردنياز است كه در سطح دانشگاههاي معتبر و بزرگ كشور موجود است. بقيه شرايط شامل امكانات و تجهيزات طبق ضوابط شوراي عالي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ميباشد.

14- موارد ديگر (مانند بورسيه):
اعزام بورسيه به خارج از كشور براساس نياز و مطابق قوانين وزارت متبوع مي باشد.


آدرس مطب : 1
تلفن : 88305686 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

صدیقه غفوری [ 1399-06-25 ]
باسلام و وقت بخیر من . ارشد اموزش بهداشت با کارشناسی مامایی هستم . میشه لطفا در مورد این رشته و منبع کمکی قبولی در رشته سلامت باروری راهنمایی بفرمایید ؟

صمدایی [ 1394-09-27 ]
با سلام خدمت استاد گرامی من فارغ التحصیل ارشد مشاوره در مامایی از علوم پزشکی مازندران هستم برای ادامه تحصیل نمیدونم در مقطع دکتری چه رشته هایی وجود داره و بیشتر کارایی داره؟با تشکر

فریبا [ 1394-08-29 ]
با سلام من دارم برای ارشد مامایی میخونم یکم سر درگم شدم دررابطه با انتخاب رشته خواستم دررابطه با اینده ارشد مامایی ازتون سوال کنم بنظرتون مامایی قانونی اینده بهتری داره یا بهداشت باروری

مریم کمندی [ 1394-05-17 ]
سلام من دانش آموخته کارشناس مامایی هستم،اگرازمنابع آزمون ارشد بهداشت طلاع دارید ممنون میشم من رو هم آگاه کنید

زهرا اردونی اول [ 1392-10-06 ]
با سلام /لطفا منابع وکتب کمک درسی مفیداعم از تست , جزوه و.... جهت قبولی بالا را ذکر نمایید./باتشکر

مریم [ 1392-09-14 ]
با سلام لطفا فصول مرتبط با آزمون دکترای باروری مربوط به درس بهداشت عمومی که با اهمیت تر است را معرفی نمایید با تشکر

محمدی [ 1392-07-09 ]
باسلام وتشکر از سایت خوبتون،میخواستم بدونم من که کارشناس بهداشت عمومی هستم آیامیتونم ارشد رشته بهداشت باروری شرکت کنم،ممنون میشم جواب رو برام ایمیل کنید.

فاطمه نظری [ 1392-06-27 ]
باسلام بسیار خوشحال شدم که در صفحه شما به تعدادی از سئوالاتم در مورد رشته بهداشت باروری پاسخ داده شد،بنده دانشجو ارشدآموزش بهداشت و کارشناس مامایی هستم اگر لطف کنید در مورد منابع آزمون کمکم کنید خیلی ممنون میشم بازم از مطالب ارزنده تون متشکرم

maryam [ 1392-06-16 ]
با سلام لطفا منابع آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروی را معرفی کنید با تشکر

شهره [ 1392-02-25 ]
توروخدازودجواب بديد

نسیبه [ 1391-08-29 ]
با عرض سلام و خسته نباشید.امسال تو امتحان دکتری بهداشت باروری شرکت کردم.خیلی تلاش کردم.می خواستم ازتون خواهش کنم اگه می شه بهم بگید درصدهام رو چند باشه امکان قبولیم تو مرحله اول وجود داره.با تشکر فراوان.

kimia [ 1391-01-22 ]
با سلام لطفا منابع آزمون دکترای تخصصی بهداشت باروی را معرفی کنید با تشکر

پارسا [ 1390-10-22 ]
سلام ممکنه لطفا چند تا از منابع درسی مواد آزمون رو نام ببرید؟

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عملکرد جنسی زنان مبتلا بپیامهای کاربرانAbout Websiteسایتهای دیگرمشاوره تخصصی بهداشت باروپیج اینستا گراممطالب و مقالاترزرو نوبت آنلاین یوروهلثمطالب غیر پزشکیواژه نامه باروریمعرفی وب سایتبهداشت جنسیچه موقع به سکس تراپیست مربارداری و زایماننرم افزار اندرویدی سلامتببماریهای زنان و درمانوسایل و داروهای کمکی نعوتنظیم خانواده و پیشگیری پریاپیسم یا نعوظ طول کشیتوصیه های بهداشتی در بارآیا بیش فعالی جنسی یک اختخانواده و سلامتارگاسم خشک چیست؟دکتری تخصصی بهداشت باروربیوگرافیداروهای رایجدارویی برای انزال دیررس صفحه اصلیدر جلسات سکس تراپی چه می سوالات پزشکی